In de zomer van 2012 heeft de dekking plaats gevonden tussen


Icarus van de Dorestee (NK '13) (HD A)

x

Trontoppen's Clio (HD A)

Op 19 en 20 juli 2014 heeft de dekking plaats gevonden tussen


Icarus van de Dorestee (NK '13) (HD A)

x

Vraephie Mery van Kevin's Cot (HD A)Op 18 februari 2016 heeft de dekking plaats gevonden tussen


Icarus van de dorestee (NK '13 HD A)

 X

Trajectum ad mosam Dima (NJK "11 HD A)